Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / A person isn't who they are during the last conversation

A person isn't who they are during the last conversation

Bản chất một người không phụ thuộc vào cuộc nói chuyện gần nhất mà thể hiện trong toàn bộ mối quan hệ.
A person isn't who they are during the last conversation you had with them - they're who they've been throughout your whole relationship.