Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Ai có thể chiến thắng đau khổ và sợ hãi

Ai có thể chiến thắng đau khổ và sợ hãi

Ai có thể chiến thắng đau khổ và sợ hãi, người đó sẽ thành thượng đế.