Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói.

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói.

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say