Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật,

Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật,

Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật, bất vị lợi, nguời ấy không biết được hạnh phúc mà một người có thể nhận được ở một người