Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Ai làm cho nhiều người sợ hãi

Ai làm cho nhiều người sợ hãi

Ai làm cho nhiều người sợ hãi, thì kẻ đó cũng sợ hãi nhiều người.