Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Ai muốn cai trị ôn hòa

Ai muốn cai trị ôn hòa

Ai muốn cai trị ôn hòa, người đó sẽ tự bảo vệ mình bằng tình yêu chung, chứ không phải bằng giáo mác.