Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng

Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng

Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.