Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / All poetic inspiration is but dream interpretation.

All poetic inspiration is but dream interpretation.

Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ.
All poetic inspiration is but dream interpretation.