Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Âm nhạc là lời nói chung của nhân loại.

Âm nhạc là lời nói chung của nhân loại.

Âm nhạc là lời nói chung của nhân loại.