Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Âm nhạc là lời nói của thiên sứ

Âm nhạc là lời nói của thiên sứ

Âm nhạc là lời nói của thiên sứ, lời nói này luôn đúng.