Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Âm nhạc là lương

Âm nhạc là lương

Âm nhạc là lương thực tinh thần của chúng ta chỉ sau tình yêu.