Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / An ideal form of government is democracy tempered with assassination.

An ideal form of government is democracy tempered with assassination.

Hình thái chính quyền lý tưởng là nền dân chủ được rèn với sự mưu sát.
An ideal form of government is democracy tempered with assassination.