Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Ðàn ông không vợ không tranh đấu

Ðàn ông không vợ không tranh đấu

Ðàn ông không vợ không tranh đấu. Ðàn bà không chồng không đau khổ.