Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.