Trang chủ / Những câu nói hay / Anger dwells only in the bosom of fools.

Anger dwells only in the bosom of fools.

Giận dữ chỉ náu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn.
Anger dwells only in the bosom of fools.