Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Anger is never without a reason,

Anger is never without a reason,

Sự tức giận không bao giờ thiếu lý lẽ, nhưng hiếm khi có lý lẽ tốt.
Anger is never without a reason, but seldom with a good one.