Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Anh không bao giờ vượt ra

Anh không bao giờ vượt ra

You are never futher away than my heartbeat, but I still miss you.
(Anh không bao giờ vượt ra khỏi nhịp đập trái tim em, nhưng em vẫn nhớ anh.)