Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / At the heart of all beauty lies something inhuman

At the heart of all beauty lies something inhuman

Ở trái tim của tất cả cái đẹp cư ngụ thứ gì đó phi nhân tính.
At the heart of all beauty lies something inhuman.