Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu

Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu

Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại… Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn.