Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Bạn bè, bạn và tôi…

Bạn bè, bạn và tôi…

Bạn bè, bạn và tôi… bạn đưa tới một người bạn nữa… và rồi có ba người… chúng ta bắt đầu nhóm… vòng bạn bè của chúng ta… và như vòng tròn đó… không có điểm bắt đầu hay kết thúc