Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Bạn bè chân thật không giữ riêng cái gì

Bạn bè chân thật không giữ riêng cái gì

Bạn bè chân thật không giữ riêng cái gì. Sở hữu của người này cũng thuộc về người kia.