Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.