Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Bạn bè là người ta có thể

Bạn bè là người ta có thể

Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói.