Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi

Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi

Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.
Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.