Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Bạn biết ai thực sự là bạn mình khi bị kẹt trong tai tiếng

Bạn biết ai thực sự là bạn mình khi bị kẹt trong tai tiếng

Bạn biết ai thực sự là bạn mình khi bị kẹt trong tai tiếng.
You find out who your real friends are when you're involved in a scandal.