Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Bạn chỉ là một con người nhỏ nhoi trên trái đất nhưng với một ngườ

Bạn chỉ là một con người nhỏ nhoi trên trái đất nhưng với một ngườ

Bạn chỉ là một con người nhỏ nhoi trên trái đất nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới. Chỉ có một từ có thể giải phóng chúng ta khỏi nỗi đau khôn cùng: đó là tình yêu.