Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất

Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất

Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình.