Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.