Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Bạn không thể làm sống lại

Bạn không thể làm sống lại

Bạn không thể làm sống lại người đã chết bằng nước mắt được.