Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Bạn là người đến với mình khi mọi người đã bỏ đi

Bạn là người đến với mình khi mọi người đã bỏ đi

Bạn là người đến với mình khi mọi người đã bỏ đi