Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể

Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể

Who do you turn to when the only person in the world that can stop you from crying is the one making you cry?
Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?