Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Bản tính của đàn bà là không yêu khi ta

Bản tính của đàn bà là không yêu khi ta

Bản tính của đàn bà là không yêu khi ta yêu họ và yêu khi ta không yêu họ.