Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại,

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại,

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.