Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Bao giờ cũng nên có nhiều trí tuệ hơn lòng tự ái.

Bao giờ cũng nên có nhiều trí tuệ hơn lòng tự ái.

Bao giờ cũng nên có nhiều trí tuệ hơn lòng tự ái.