Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.
Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.