Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi

Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi

Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết.