Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Bởi luôn luôn có hai loại tư tưởng khác nhau

Bởi luôn luôn có hai loại tư tưởng khác nhau

Bởi luôn luôn có hai loại tư tưởng khác nhau: Loại hình thành từ cái đầu và loại xuất phát từ trái tim