Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến đấu.

Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến đấu.

Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến đấu.