Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Cá tính của một người có thể đo lường

Cá tính của một người có thể đo lường

Cá tính của một người có thể đo lường được nhờ 3 thứ sau: công việc, rượu và nói chuyện.