Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Cái duyên là khí giới tuyệt đối.

Cái duyên là khí giới tuyệt đối.

Cái duyên là khí giới tuyệt đối. Nhưng nếu bạn tưởng rằng bạn là người có duyên thì chắc chắn là hoàn toàn không có rồi