Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Cái gì cũng biết là không biết gì cả.