Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cái gì cũng có giới hạn

Cái gì cũng có giới hạn

Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.
Everything has its limit - iron ore cannot be educated into gold.