Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cái gì tốt hơn tất cả?

Cái gì tốt hơn tất cả?

Cái gì tốt hơn tất cả? Hãy làm tốt việc bạn đang làm.