Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông

Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông

Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt.