Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc

Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc

Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.