Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cái vui sướng của mình là nỗi khổ đau của người khác.

Cái vui sướng của mình là nỗi khổ đau của người khác.

Cái vui sướng của mình là nỗi khổ đau của người khác.