Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Cảm xúc mạnh khiến những cánh buồm no gió

Cảm xúc mạnh khiến những cánh buồm no gió

Cảm xúc mạnh khiến những cánh buồm no gió, có khi cũng khiến rủ xuống, nhưng không có gió thuyền không thể tiến lên.