Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Can đảm gia tăng khi người ta dám liều

Can đảm gia tăng khi người ta dám liều

Can đảm gia tăng khi người ta dám liều và nỗi sợ sệt cũng gia tăng khi người ta do dự. Trong tình thế nguy cấp, sự liều lĩnh thay thế cho sự khôn ngoan.