Trang chủ / Những câu nói hay / Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại

Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại

Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và các thành tựu to lớn thường dính líu đến các rũi ro lớn (Take into account that great love and great achievements involve great risk)