Trang chủ / Những câu nói hay / Cần phải hoàn lại những gì đã vay mượn.

Cần phải hoàn lại những gì đã vay mượn.

Cần phải hoàn lại những gì đã vay mượn.